Termat e perdorimit

Shenim: Informacioni i meposhtem ju sherben per te njohur se cfare ju lejohet te keryeni dhe cfare jo ne website-in www.americanfitness.al. Duke hyre dhe perdorur kete website ju keni rende dakort me te gjithe cfare eshte shenuar ne kushtet dhe te drejtat e perdorimit te ketij website dhe plotesimet e metejshme. Prandaj ne ju informojme qe ta lexoni ate perpara se ta perdorni.

INFORMACIONI MBI SHOQERINE

AmericanFitness.al eshte ne rradhe te pare nje biznes fizik (SHPK) i regjistruar ne Tirane me date ___ me numper NIPT: ___ 

Gjithashtu ne ofrojme sherbimin tone edhe nepermjet website, ku edhe ju jeni aktualisht, per shitje online te produkteve cilesore te fitnesit.

RUAJTJA E TE DHENAVE PERSONALE

Te dhenat tuaja personale do te perdoren vetem per qellimin e permbushjes se sherbimit dhe te mirave materiale nepermjet websitit tone per ju, sidhe per plotesimin e faturave te porosise qe ju keni kryer ne website-in tone. Tre etapat e dhenie se informacionit jane te ndara si me poshte:

Etapa e pare

Regjistrimi ne website (ne rastet kur eshte i nevojshem). Kur ju regjistroheni, fajalekalimin ruhet i koduar dhe vetem ju e dini. Ne rastet kur ju nuk e mbani mend duhet te na e dergoni me kerkese dhe sistemi do t’ju dergoje nje fjalekalim te ri te cilin ju mund ta ndryshoni.

Etapa e dyte:

Regjistrimi i te dhenave tuaja dhe te marrsit te dhurates. Keto informacione ruhen nga sistemi dhe nuk jane publike, vetem ne rastet kur ju na e konfirmoni nje gje te tille, ne nuk do ti shperndajme per asnje aresye te dhenat tuaja.

Etapa e trete:

Regjistrimi i te dhenave per kryerjen e pagesave gjithashtu jane te dhena te kodifikuara ku ne nuk i shikojme dhe as regjistrojme. Informacionet transmetohen direkte ne kompanite nderkombetare me te cilat ne bashkepunojme si Paypal dhe 2checkout. Ato do te jepen vetem ne rastet e kerkuara sipas ligjit Shqiptar ne fuqi.

E-MAIL INFORMIMI

Vetem nese ju do te regjistroheni ne website-in tone duke na dhene te drejte tju informojme per informacionet,oferta e reja ose code zbritjesh, atehere ne do tju dergojme e-mail-et informues. Gjithashtu ju do te keni mundesine qe ne cdo moment te c’rregjistroheni per kete sherbim qe ne ofrojme per ju ne cdo kohe.

COOKIES

Website jone, sikurse edhe cdo website tjeter e-commerce perdor "cookies" per t'ju sherbyer sa me mire edhe per te mbajtur mend preferencat e tua, ne menyre qe ne t'ju ofrojme nje sherbim sa me cilesor.

SHITJA DHE KUSHTET E SAJ

Ne garantojme shitjet e produkteve sipas procedures qe behet e njohur ne website, por ne nuk garantojme shitjen ne rastet e problemeve me fuqi madhore, pezullimin apo mbylljen e aktivitetit dhe ne cdo rast qe e shikojme te aresyeshem ne perputhje me te drejtat e njeriut. Kur ju kryeni nje blerje ne website-in tone ju na keni premtuar qe na keni dhene informacione te sakta, ne te kundert ne nuk mbajme asnje pergjegjesi per kryerjen e sherbimit.

"KONTRATA"

Ne momentin qe ju keni kryer nje blerje do tju vije nje konfirmin me e-mail me te gjitha te dhenat e porosise tuaj, vetem mbasi te kete ardhur e-maili jone konfirmues “kontrata” quhet e lidhur mes klienit dhe americanfitness.al per kete porosi dhe ne do ta ekzekutojme sipas procedures. Ne rast te kunder na kontaktoni qe tju informojme per aresyet se kerkesa juaj nuk eshte pranuar.

CMIMI DHE DISPONUESHMERIA:

Ne sigurojme qe cmimet dhe produktet te jene gjithmone te sakte ne website por ne nuk garantojme gabime qe mund te ndodhin. Prandaj ne do tju kontaktojme per cdo gabim te mundshem qe do te haset dhe do tju pyesim nese doni ta vazhdoni porosine apo jo, nese jeni dakort ne do te vazhdojme porosine me cmimin e sakte, ne te kundert do te kthejme te gjithe shume ne llogarine tuaj. Nese nuk mund tju kontaktojme ne do ta quajme porosine te anulluar.

PAGESA

Vetem ne momentin qe ju keni kryer pagesen online, apo me menyrat e tjera te pagesave, ne do te fillojme procedurat e kryerjes se sherbimit.

TRANSPORTI

Ne garantojme se transporti do te kryhet sipas orarit te percaktuar por ne nuk e garantojme ate ne rastete e problemeve te ndryshme rrugore qe mund te jene: rregullime ne rruge, ndalim qarkullimi ne raste aksidente, protesta etj, trafik i renduar etj.

NDALESA

Nuk lejohet shitja e produkteve nen moshen 18-vjec. Ne perpiqemi ne maksimum qe te plotesojme cdo kerkese te vecante qe ju keni ne lidhje me realizimin e dhurates, por ne nuk garantojme plotesimin e ketyre kerkesave. Ne jemi te gatshem te bejme te ditur cdo informacion qe do te na kerkohet nga klientet ne lidhje me produktet apo cdo informacion i nevojshme rreth ketij sherbimi brenda rregullave kombetare dhe nderkombetare te shitjeve online.

E DREJTA E ANULLIMIT TE POROSISE DHE RIMBURSMIT

Po, ju keni te drejte te anulloni porosine brenda 24 oreve perpara dates se dergeses pa na dhene asnje aresye dhe do te merrni mbrapsht 100% te pageses. Ne rastet kur porosia nuk dergohet, per shkakun tone, ne daten e caktuar nga ju ne do tju kthejme 100% te pageses. Nese personi qe ju dergoni porosine nuk eshte i kenaqur nga cilesia ose nuk e pranon porosin ne momentin e dorezimit pa u larguar transportuesi, perseri ju do te merrni mbrapsht vleren te cilen keni paguar per porosine minus vleren e transportit (per qytetet te cilat kane vlere te percaktuar transporti). Gjithashtu per porosite te cilat nuk jane sipas pershkrimit ne permbajtjen e produktit, ju keni te drejte te na kerkoni per ti kthyer ato mbrapsht ne gjendjen sic ju eshte derguar dhe ne do tju kthejme total vleren e paguar sebashku me transportin. Ne kemi te drejte te anullojme porosine dhe tju kthejme vleren e paguar per porosin pa transport deri ne perpjekjen e 3(trete) ne rastet kur nuk mund tju kontaktojme (porositesi), kur nuk gjendet adresa apo personi (marresi) sipas informacionit te dhene nga ju, sidhe ne cdo rast qe e shikojme te aresyeshem ne permbushje te ligjeve shqiptare ne fuqi.

PAKETIMI DHE PRODUKTET

Ne nuk mund te garantojme te njejtin dekor paketimi ne cdo kohe sic paraqitet ne figure, per shkak te ndryshimit ne prodhim te ketyre materialeve, por ne garantojme se gjithmone cilesia dhe forma do te jete e njejte ose me e mire. Gjithashtu produktet e shportes do te jene nga furnitore apo marka te ndryshme, me te njejten cilesi ose me te mire, nga paraqitja si ne figure, kjo per aresyen e ndryshimit te produkteve te tregut sidhe per te kenaqur klientin me nje shumellojshmeri produktesh cilesore.

TE DREJTAT E AUTORIT DHE MIREPERDORIMI

Permbajtja dhe softweri dhe cdo gje tjeter nen emrin e americanftiness.al eshte prone e shoqerise dhe ndalohet me ligj kopjimi, printimi, shfaqja e te dhenave te ketij website-i, pervec ne rastet e perdorimit personal sipas kushteve te ketij website. Ju nuk mund ta perdorni,kopjoni, shperndani, printoni matriale per perfitimin tuaj personal apo te te treteve. Cdo material qe ju dergoni apo postoni nepermjet webstite-in 1kuti.com nuk konsiderohet prone e juaja dhe nuk eshte konfidencial. Ndalohe qe ju ta keqperdoni kete website. Nuk ju lejohet qe te beni apo inkurajoni te tjere te bejne ofendime, te shperndani viruse, trojan, apo cfaredo lloj tjeter hakimi per website-in, te cilat demtojne programin, sherbimet dhe cdo parameter tjeter lidhur me to. Ne kete rast ne nuk mabjme pergjegjesi per mosdhenien e sherbimit korrekt ndaj klientit deri ne rregullimin e problemit/ve.

ZGJIDHJA E MOSMARVESHJEVE

Cdo mosmarveshje qe lind mes nesh dhe perdoruesit do te zgjidhet sipas legjislatures ne fuqi te shtetit Shqiptar dhe ati nderkombetare.

NDRYSHIMI I KUSHTEVE DHE TE DREJTAVE.

Keto kushte, kufizime dhe rregulla mund te ndryshojne ne cdo kohe por gjithmone te publikuara ne faqen tone te website-it.